Megadunk egy a0  * x + b0 egyenest, majd x= 1,2,...k pontok y ordinátáit geostatisztikus hibával elrontjuk.
Minden x értékhez k  db ( ismétlés) y értéket adva a program meghatározza a regresszós egyenest: a*x+b !

Adjuk meg az alábbi adatokat:

 
a=                         b=
         
x -ek száma=    ismétlések száma=
           
                
                                                                           a hiba skála=
     Az eredeti egyenes egyenlete:   * x +     A regresszió eredménye:   * x +